Bojkovice —  město plné historie a pulzujícího života

Bojkovice leží na úpatí Bílých Karpat pod zámkem Novým Světlovem, jsou obklopené krásnou přírodou. Pro letní rekreaci lze využít kemp či městské koupaliště. Milovníci pěší turistiky se mohou vydat po naučných stezkách, cyklisté mohou využít místní cyklotrasy.

Světlovští páni určovali vývoj města a jeho osudy. Landštějnové udělili občanům řadu privilegií a podporovali řemesla. Serényiové postavili velkolepý novorenesanční chrámu sv. Vavřince, který se svými dvěma věžemi je dodnes dominantou města. Na hřbitově u kostela se nachází dvě šestiboké věže tzv. Tetaurky ze 16. stol. a také hrobka hraběnky Žofie Haugwitzové. Do historie regionu se můžete vžít díky expozicím Muzea Bojkovska představující řemesla, sakrální umění, obecná škola, historický byt z 50. let 20. stol. Nachází se zde i expozice Moravských Kopanic. Turisté se rádi vydávají k rozhledně Na Sklace v místní částí Krhov. Srdcem kultury v Bojkovicích je poměrně mladé Tillichovo náměstí. Zde se každoročně koná vánoční jarmark, svatovavřinecké hody, folklórní festivaly Světlovský bál či Setkání pod Světlovem.

Oblíbená destinace T. G. Masaryka
Do Bojkovic často zajížděl T. G. Masaryk, který za ně kandidoval do říšské rady. Už od roku 1910 je čestným občanem města. Díky němu došlo k regulaci řeky Olšavy. S doktorem Josefem Tillichem milovali procházky na Hradskou Nivu. Zde se nachází slovanské mohylové pohřebiště, u něj rostl posvátný dubový háj. T. G. M. si oblíbil strom nazývaný Veliký. Po něm pak byl tento přejmenován na dub Masarykův. Spolu s Josefem Tillichem pod ním sedávali, debatovali a čerpali energii.Jako prezident zavítal do Bojkovic dvakrát. V roce 1924 byl slavnostně uvítán před budovou okresního soudu. V roce 1933 navštívil Bojkovice podruhé.

Další obce Mikroregionu Bojkovsko představujeme v sekci OBCE MIKROREGIONU.

www.bojkovice.cz
Infocentrum: Palackého 172-173
Telefon: 739 202 813