Pronájem kulturního domu

Kulturní dům Bojkovice, Husova 432, 687 71 Bojkovice

Rezervace prostor a platba po skončení pronájmu je realizována v Muzeu Bojkovska, volejte prosím na číslo
+420 739 202 813.

Předání prostor a klíčů má na starosti Jiří Sviták z Odboru bytového a místního hospodářství.
+420 724 026 935, j.svitak@bojkovice.cz

Za půjčení ubrusů je účtován poplatek 30 Kč/ks

Celý objekt

Pořádání plesů, zábav, ...
Rozloha 1500 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 21 900 Kč
Cena v letním období (květen – září):   16 560 Kč

Sál, pódium, obě přísálí, šatny, WC a souvislé plochy

Rozloha 890 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 13 000 Kč
Cena v letním období (květen – září):     9 830 Kč

Sál, pódium, levé přísálí, WC a souvislé plochy

Rozloha 705 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 10 300 Kč
Cena v letním období (květen – září):     7 780 Kč

Sál, levé přísálí, WC a souvislé plochy

Rozloha 585 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 8 550 Kč
Cena v letním období (květen – září):   6 460 Kč

Levé přísálí

Rozloha 258 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 3 369 Kč
Cena v letním období (květen – září):   2 546 Kč

Kráceno pro trachty a schůze:
Cena v zimním období (říjen – duben): 1 150 Kč
Cena v letním období (květen – září):     690 Kč

Místnost č. 9

Rozloha 78 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 1 140 Kč
Cena v letním období (květen – září):     860 Kč

Místnost č. 16

Rozloha 136 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 1 280 Kč
Cena v letním období (květen – září):     870 Kč

Výstavní sál

Rozloha 222 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 780 Kč
Cena v letním období (květen – září):   540 Kč

Vinárna

Cena v zimním období (říjen – duben): 1 490 Kč
Cena v letním období (květen – září):    1 130 Kč


Ceník je platný od 1. 9. 2022.
V kuchyňce v levém přísálí je k dispozici nádobí, příbory a skleničky. Náhrada za rozbité nádobí je stanovena na 20 Kč/kus.