Pronájem kulturního domu

Kulturní dům Bojkovice, Husova 432, 687 71 Bojkovice

Rezervace prostor a platba po skončení pronájmu je realizována v Muzeu Bojkovska, volejte prosím na číslo
+420 739 202 813.

Předání prostor a klíčů má na starosti Jiří Sviták z Odboru bytového a místního hospodářství.
+420 724 026 935, j.svitak@bojkovice.cz

Celý objekt

Pořádání plesů, zábav, ...
Rozloha 1500 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 19 050 Kč
Cena v letním období (květen – září):   14 400 Kč

Sál, pódium, obě přísálí, šatny, WC a souvislé plochy

Rozloha 890 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 11 303 Kč
Cena v letním období (květen – září):    8 544 Kč

Sál, pódium, levé přísálí, WC a souvislé plochy

Rozloha 705 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 8 954 Kč
Cena v letním období (květen – září):   6 768 Kč

Sál, levé přísálí, WC a souvislé plochy

Rozloha 585 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 7 430 Kč
Cena v letním období (květen – září):   5 616 Kč

Levé přísálí

Rozloha 258 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 3 277 Kč
Cena v letním období (květen – září):   2 477 Kč

Kráceno pro trachty a schůze:
Cena v zimním období (říjen – duben): 1 000 Kč
Cena v letním období (květen – září):     600 Kč

Místnost č. 9

Rozloha 78 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 991 Kč
Cena v letním období (květen – září):   749 Kč

Místnost č. 16

Rozloha 136 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 660 Kč
Cena v letním období (květen – září):   449 Kč

Výstavní sál

Rozloha 222 m2
Cena v zimním období (říjen – duben): 1 077 Kč
Cena v letním období (květen – září):     733 Kč

Vinárna

Cena v zimním období (říjen – duben): 1 257 Kč
Cena v letním období (květen – září):     950 Kč


Ceník je platný od 15. 3. 2017.
V kuchyňce v levém přísálí je k dispozici nádobí, příbory a skleničky. Náhrada za rozbité nádobí je stanovena na 20 Kč/kus.